Het netwerkSeine Schelde

Het netwerk van Seine Schelde telt 1.100 km aan waterwegen doorheen Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië. Daarmee verbindt het heel wat Europese bedrijven met grote industriële clusters, vijf zeehavens en diens aansluiting met de binnenhavens.

Waarvoor staatSEINE SCHELDE?

Strategisch en
internationaal
Seine Schelde is een grootschalig project dat past in het Europese vervoerbeleid. Het is een hedendaags en multimodaal netwerk in het hart van Europa dat een nieuwe toegangsdeur vormt voor internationale handel.
Voor duurzaam
transport
Seine Schelde is een multimodaal netwerk dat de overstap naar transport via de waterweg en het spoor eenvoudiger maakt. Het hele netwerk en haar binnenhavens maken samenwerking en innovatie mogelijk voor deze duurzame, economische vervoerswijze.
Een sterke
territoriale verankering
In de regio’s die Seine Schelde doorkruist, is het project de drijfveer voor industriële en logistieke activiteiten op en langs de waterweg, en zorgt het voor duurzame werkgelegenheid.
Voor economische
groei
De industriële opwaardering van de regio’s is een belangrijke taak van Seine Schelde. Ook zal het project aanzienlijke productiviteitswinsten opleveren voor de industriële logistiek in sectoren zoals de agro-industrie, de bouw, de kringloopeconomie en de retail sector. Verder zorgt het voor een duurzame werkgelegenheid in Normandië, Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand-est, Wallonië en Vlaanderen.
Een krachtig
partnerschap
Seine Schelde draagt bij tot gebiedsontwikkeling. Zo versterkt het de samenwerking tussen de regio’s, de binnenvaart, de waterwegbeheerders, de industrie en de landbouw.
Werken aan
de waterweg
Seine Schelde is het grootste binnenvaartproject van de Europese Unie, en bevindt zich in het hart van Europa op de multimodale corridor Noordzee-Middellandse Zee. Het is goed voor 1.100 km aan moderne waterwegen op groot gabarit die 24 uur per dag bediend worden met een nieuw, geïntegreerd en flexibel logistiek aanbod.

DE LEDEN
VAN SEINE SCHELDE

De 4300 personeelsleden van Voies Navigables de France zetten zich elke dag opnieuw in voor de openbare dienstverlening i.v.m. de waterweg. Administratieve openbare instellingRead more about it
De Société du Canal Seine‑Nord Europe (SCSNE) is een overheidsinstelling die specifiek werd gecreëerd om toezicht te houden op de aanleg van het Kanaal Seine-Noord-Europa (CSNE) tussen Compiègne en Aubencheul‑au‑Bac.Read more about it
De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Read more about it
De SPW Mobilité et Infrastructures neemt het initiatief en coördineert het te volgen beleid inzake het transport en de mobiliteit in het Waalse Gewest.Read more about it

HET NETWERK SEINE SCHELDEIN 2030

Het Seine-Schelde netwerk zal geleidelijk worden opengesteld over de 1.100 km grote en geautomatiseerde waterwegen. Het uitvoeringsbesluit van de Europese Unie van 27 juni 2019 bevestigde de financiering van dit grote trans-Europese vervoersnetwerk project (TEN-T) en stelde de tussenliggende leverdata vast voor de verschillende componenten tot 2030. De kaart hieronder presenteert het dienstenaanbod voor alle secties van de Seine-Escaut tegen 2030.