HET NETWERK VAN SEINE SCHELDE

Seine Schelde is een modern waterwegennetwerk van 1.100 km lang dat inspeelt op de economische en duurzame uitdagingen in Europa.

Doordat het netwerk Parijs en Le Havre met de grote Noordzeehavens verbindt, sluiten ook de voornaamste industriële, logistieke en commerciële centra van Noord-Europa aan op het netwerk. Om die link te leggen, financiert en graaft Seine Schelde het nieuwe kanaal Seine-Nord Europe: een 107 km lange waterloop van groot gabarit. Aangezien het door Hauts-de-France loopt en het Grand Bassin Parisien met Noord-Europa verbindt, is het kanaal een essentiële schakel in het netwerk van Seine Schelde.

Seine Schelde is tevens het grootste Europese project, dat Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië samen ontwikkelen. Frankrijk en België werken samen aan nieuwe infrastructuur (bruggen, sluizen, heraanleg van de waterwegen) die ervoor zal zorgen dat het goederenverkeer via het water tegen 2030 sterk zal toenemen. Het zal ook vlotter verlopen, waardoor de overstap van de weg naar de veel duurzamere waterweg eenvoudiger wordt. Tegelijk ontwikkelt ook het spoor zich als alternatieve vervoerswijze.

Zo zal Seine Schelde het goederentransport via het water op Europees niveau herpositioneren. Het wordt een toonaangevend waterwegennetwerk in het hart van het Europees transportnetwerk.

ZIJ BEHEREN
SEINE SCHELDE

Voor Seine Schelde verenigen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zich rond één doelstelling: 1.100 km waterwegen aaneensluiten tot een nieuw multimodaal netwerk. Dat is gunstig voor de regio’s die aan deze waterwegen liggen. Daartoe zullen de projectbeheerders de waterwegen zelf en hun waterbouwkundige infrastructuur aanpassen aan de noden van de moderne binnenvaart.

Speciaal voor het project richtten de drie partners een intergouvernementele commissie (IGC Seine Schelde) en een Europees economisch samenwerkingsverband (EESV Seine Schelde) op. Beide organen coördineren het grootscheepse binnenvaartproject.

In de IGC Seine Schelde, die de grote richtlijnen van het project bepaalt, stippelen de Franse, Waalse en Vlaamse regeringen de strategie uit. Het EESV Seine Schelde verzekert de operationele coördinatie. In dat laatste orgaan zetelen de betrokken waterwegbeheerders Voies Navigables de France, De Vlaamse Waterweg nv en Service Public de Wallonië. Ook de Société du canal Seine-Nord Europe zit aan tafel, die instaat voor het kanaal Seine-Nord Europe.

De Europese Unie wordt als belangrijke financier van het project regelmatig bij de werkzaamheden en vergaderingen van de IGC en het EESV Seine Schelde betrokken.

HET EESV

Het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV Seine Schelde) is een partnerorganisatie die het project Seine Schelde moet coördineren. Het werd op 26 maart 2010 opgericht en bestaat momenteel uit vier partners: Voies Navigables de France (VNF), De Vlaamse Waterweg nv en Service Public de Wallonië (SPW), die respectievelijk de waterwegen van Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië beheren, alsook de Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), die het kanaal Seine-Nord Europe zal bouwen.

Deze vier uitvoerende instanties rapporteren aan de intergouvernementele commissie (IGC Seine Schelde). Ze zien toe op de financiering en de vooruitgang van het project. Hun taak is zorgen dat het dienstenaanbod in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië tot in 2030 geleidelijk aan toeneemt in het hele netwerk.

PARTNERS

Seine Schelde is een partnerproject om tussen de Europese regio’s een gemeenschappelijk logistiek systeem te bouwen. Een systeem dat de industrie, de landbouwsector, de bouwsector en de kringloopeconomie toestaat zichzelf duurzamer te organiseren.

De bouw van dat logistieke systeem omvat meer dan enkel 1.100 km aan waterinfrastructuur optimaliseren. Zelfs de aanleg van de ontbrekende schakel, het kanaal Seine-Nord Europe, maakt het plaatje nog niet compleet. Met dit netwerk willen de bevoegde overheden een samenwerking opzetten met alle gemeenschappen, industriëlen, expediteurs, transportondernemers, zeehavens, binnenhavens, beheerders van waterweg-, spoorweg- en verkeersinfrastructuren op Europese schaal. Zo genieten zowel de lokale als de Europese economie van eigentijdse, veilige, groene, multimodale, innoverende, verbonden en gedigitaliseerde logistiek.

DE EUROPESE FINANCIERING
VAN HET NETWERK SEINE SCHELDE

Seine Schelde mag rekenen op lokale, nationale en noemenswaardige Europese financiering. Omdat het project zo belangrijk is binnen het Europese multimodale vervoersnetwerk, heeft de Europese Unie beslist om 40 % van de werkzaamheden en 50 % van de studies te bekostigen voor de periode 2014-2020. Voor de periode 2007-2014 had de EU al 420 miljoen euro geïnvesteerd.

Bovendien besloot de Europese Unie in juni 2019 haar steun aan het project verder te zetten in de komende financieringsperiodes. Daartoe tekende zij een uitvoeringsbesluit met de mogelijkheid om tot 50 % van het bedrag voor de werkzaamheden te financieren. Deze doorslaggevende steun maakt van Seine Schelde hét omvangrijkste project voor waterwegtransport van het continent.