Onze doelstellingen

Voor een netwerk dat verbindt en duurzaam is

01.Multimodaal transport
Als multimodale overslagmogelijkheden binnen het hele netwerk voldoende aanwezig zijn, zullen die de overstap naar water- en spoortransport voor heel wat bedrijven makkelijker maken.
02.NETWERK
In het hinterland van de grote zeehavens ontwikkelt Seine Schelde containerterminals en platformen waar vrachten van het ene op het andere transportmiddel geladen kunnen worden. Die zetten het waterwegennetwerk kracht bij.
03.WATERMOBILITEIT
Verkeersknelpunten wegwerken voor grote schepen in het Europese waterwegennetwerk.
04.ECOLOGIE
Nieuwe energiebronnen en hernieuwbare energie uit biomassa, windturbines of zonnepanelen verminderen de ecologische voetafdruk. Seine Schelde draagt bij aan de ontwikkeling van en de overstap naar zulke groene energie.
05.WATERBEHEER
Stuwen houden het waterniveau op peil. Sluizen zorgen dat de schepen niveauverschillen kunnen overbruggen. Zo houdt Seine Schelde de scheepvaart veilig en wapent het de waterwegen tegen de klimaatverandering.
06.DUURZAME GROEI
Kringloopeconomie aanmoedigen met nieuwe en duurzame routes, langs waar herbruikbare grondstoffen verhandeld kunnen worden.
07.INDUSTRIE
Watergebonden bedrijvigheid optimaliseren. Zo worden de regio’s en woongebieden beter toegankelijk en wordt export naar de grote zeehavens eenvoudiger.
08.INNOVATIE
Innoverende, logistieke oplossingen creëren rond informatiesystemen, multimodaliteit, flexibiliteit en samenwerking tussen alle gebruikers. Via het netwerk van Seine Schelde delen ze alle nieuwste ontwikkelingen in de binnenvaart.
09.INVESTERING
De investeringen maken de logistieke diensten en het duurzame transport- en energienet toegankelijk voor partners buiten het netwerk van Seine Schelde. Denk daarbij aan de landbouw-, bouw-, recyclage-, en de chemische industrie of de groothandel.
10.HAVENSTRATEGIE
Omdat Seine Schelde meerdere havens verbindt, kan zij binnen haar netwerk manieren voor massatransport ontwikkelen. Gebundelde goederenstromen geraken via de havens naar de multimodale corridors Atlantische Oceaan en Noordzee–Middellandse Zee.
11.TOEGANG TOT DE VRACHT
In het centrum van de grote stedelijke gebieden langs het water ontwikkelt Seine Schelde een vlotte doorstroming voor massatransport.
12.INTERREGIONAAL
Seine Schelde is voordelig voor 40 miljoen inwoners en de Europese economie.
13.VERMINDERING VAN DE FILEDRUK
In het noordwesten van Europa (Parijs, Rijsel, Brussel, Antwerpen) de impact van transport (uitstoot, files, ongevallen, lawaai) beperken.
14.STADSLOGISTIEK
Logistieke oplossingen ontwikkelen via de waterweg en het spoor, voor het laatste stuk dat vrachten in de stadscentra afleggen.
15.VEILIGHEID
De infrastructuur en de informatiesystemen automatiseren en digitaliseren om de veiligheid en de capaciteit van het netwerk te verbeteren.
16.TOERISME
Duurzame vervoersmethoden ontwikkelen om de gebieden per boot of per fiets te verkennen.