Onze impact

Wij zetten ons in voor:
– de ontwikkeling van een multimodaal en duurzaam transportaanbod;
– het vergroten van het concurrentievermogen van industriële netwerken;
– de creatie van duurzame jobs;
– investeringen langsheen de waterwegen;
– een beter milieu.
De doelstellingen van Seine Schelde sluiten aan bij het Europese beleid en de noden van de verschillende gebieden en hun inwoners.

ONZE ACTIES EN BIJDRAGENAAN DE EUROPESE BELEIDSINITIATIEVEN

Seine Schelde zal leiden tot een beter waterwegennetwerk, een modernisering van de binnenvaart, een efficiënter en duurzamer vervoer van goederen en nieuwe ontwikkelingen voor watergebonden bedrijvigheid. Hierdoor draagt het project bij tot de uitvoering van de volgende Europese beleidsinitiatieven:

 • de inrichting van en verbinding tussen steden en grondgebieden;
 • de ontwikkeling van de buitenlandse handel;
 • inzetten op groene transitie;
 • de industriële opwaardering van de regio’s;
 • inzetten op duurzame energie en spaarzaam omspringen met grondstoffen.

IMPACTTABEL OPEUROPESE BELEIDSLIJNEN

Effecten en beleid op
volgorde van afnemend belang

GROOTSCHALIGE ACTIESIN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN

De effecten van Seine Schelde zijn goed voor zes Europese regio’s: Normandië, Île-de-France, Grand-Est, Hauts-de-France, Vlaanderen en Wallonië.

Tijdens de realisatie van het project worden extra jobs gecreëerd. Wanneer Seine Schelde klaar is, levert dat in deze gebieden nog eens 40.000 duurzame jobs op, voornamelijk in de logistiek en de industrie, de binnenscheepvaart en het toerisme.

Het netwerk zal het vrachtvervoer over het water en spoor doen toenemen, en dan vooral van en naar de stadscentra en de grote zeehavens. De optimalisatie van transport via het water langsheen het netwerk zorgt ervoor dat bedrijven een betere toegang hebben tot hernieuwbare energie. Bovendien wordt langs het 1.100 km lange netwerk 1.300 hectare natuurvriendelijk ontwikkeld voor een optimale integratie met het omliggende landschap.

NETWERK

INFRASTRUCTUREN

Focus op het kanaalproject Seine-Nord Europe

Netwerk
van 107 km

6 sluizen

61 weg- en
spoorbruggen

3 kanaalbruggen

4 multimodale
platforms

VERKEER

De voornaamste verkeersontwikkelingen (MT) in 2030 met de inwerkingstelling
van de Seine-Scheldeverbinding op verschillende punten van het netwerk

 

 

Verwacht binnenscheepvaartverkeer op het kanaal Seine-Nord Europe

 

 

KENMERKEN

Sociale, economische en geografische gegevens van de Seine Schelde regio’s

STAKEHOLDERSVAN SEINE SCHELDE

Van financier tot gebruiker, van grondgebied tot infrastructuurbeheerder: alle stakeholders zetten zich in om de doelstellingen van het project te bereiken. Deze zijn: het concurrentievermogen vergroten, de industriële opwaardering bewerkstelligen en buitenlandse handelsstromen stimuleren. Elke stakeholder draagt z’n steentje bij:

Economische sectoren

Economische sectoren
(chargeurs)

 • Beschikken over een eigentijds, performant, economisch en ecologisch dienstenaanbod en dit promoten om het concurrentievermogen te vergroten;
 • Een rechtstreekse toegang hebben tot het netwerk van waterwegen;
 • Beschikken over voldoende kennis van het netwerk en welke diensten het te bieden heeft.

Havens en transportsassen

Havens en transportsassen

 • Betere toegang tot het hinterland;
 • Inzetten op multimodaal verkeer;
 • Transport bundelen en dus meer goederen vervoeren in één beweging;
 • Nieuwe logistieke centra ontwikkelen;
 • Het ecosysteem en vervoer via het netwerk van Seine Schelde beter laten samengaan;
 • Beschikken over voldoende kennis van het netwerk en welke diensten het te bieden heeft.

Het middenveld

Het middenveld

 • De leefomgeving verbeteren en voelen wat er leeft, en dat op verschillende vlakken: economie (stimuleren van de bedrijvigheid, jobcreatie), milieu (files op de weg verminderen, de biodiversiteit respecteren) en stedenbouwkunde (de waterweginfrastructuur laten samengaan met de omgeving).
 • Industrieel toerisme promoten tijdens de werkzaamheden aan de uitbouw van het netwerk;
 • Zorgen voor een optimale communicatie naar partners bij hinder tijdens de werken.

Logistieke partners

Logistieke partners

 • Snel inspelen op de vragen over de dienstverlening vanuit de sector;
 • Nieuwe, innovatieve diensten aanbieden;
 • Beschikken over voldoende kennis van het netwerk en welke diensten het te bieden heeft.

Influencers

Influencers

 • Over voldoende informatie over het project beschikken, in eerste instantie over de verwachte en waargenomen gevolgen en voordelen;
 • De algemene ‘waterwegcultuur’ ontwikkelen (voor het grote publiek, waterweggebruikers (binnenvaart, recreanten), …).

Verwante projecten

Verwante projecten
(PFM, bords à canal, énergies renouvelables...)

 • Een economisch ecosysteem creëren langs de waterweg;
 • De gronden langsheen de waterweg herwaarderen;
 • De hernieuwbare energie verstrekken die nodig is voor de werking van de waterweg.

EESV-partners

EESV-partners
(VNF, SPW, De Vlaamse Waterweg NV, SCSNE)

 • Het Europese waterwegennetwerk herwaarderen en ontwikkelen;
 • Het transport en de goederenstromen op het netwerk van Seine Schelde uitbouwen;
 • Medewerkers mobiliseren voor het welslagen van Seine Schelde.

Financiers / besluitvormers

Financiers / besluitvormers

 • Internationale, intra-Europese en interregionale handel ontwikkelen;
 • Inzetten op multimodaal vervoer;
 • De verkeerscongestie indijken en wegwerken;
 • Economische competitiviteit bevorderen;
 • De financiering van Seine Schelde en de achterliggende subsidieprogramma’s kenbaar maken;
 • De economische concurrentiedoelstellingen bereiken.

De gewesten

De gewesten

 • De lokale economie kracht bijzetten en de werkgelegenheid verduurzamen;
 • Alle troeven van de gebieden herwaarderen op vlak van toerisme, cultuur, natuur …;
 • De economie weer laten aantrekken door te investeren en in te zetten op toerisme;
 • De waterweginfrastructuur laten samengaan met de omgeving;
 • Beschikken over voldoende kennis van het netwerk en welke diensten het te bieden heeft.

Seine-Schelde Netwerk

Klik op de gekleurde cirkels om te ontdekken
de belangrijkste verwachtingen van elk
stakeholders.

Economische sectoren
(chargeurs)

 • Beschikken over een eigentijds, performant, economisch en ecologisch dienstenaanbod en dit promoten om het concurrentievermogen te vergroten;
 • Een rechtstreekse toegang hebben tot het netwerk van waterwegen;
 • Beschikken over voldoende kennis van het netwerk en welke diensten het te bieden heeft.

Havens en transportsassen

 • Betere toegang tot het hinterland;
 • Inzetten op multimodaal verkeer;
 • Transport bundelen en dus meer goederen vervoeren in één beweging;
 • Nieuwe logistieke centra ontwikkelen;
 • Het ecosysteem en vervoer via het netwerk van Seine Schelde beter laten samengaan;
 • Beschikken over voldoende kennis van het netwerk en welke diensten het te bieden heeft.

Het middenveld

 • De leefomgeving verbeteren en voelen wat er leeft, en dat op verschillende vlakken: economie (stimuleren van de bedrijvigheid, jobcreatie), milieu (files op de weg verminderen, de biodiversiteit respecteren) en stedenbouwkunde (de waterweginfrastructuur laten samengaan met de omgeving).
 • Industrieel toerisme promoten tijdens de werkzaamheden aan de uitbouw van het netwerk;
 • Zorgen voor een optimale communicatie naar partners bij hinder tijdens de werken.

Logistieke partners

 • Snel inspelen op de vragen over de dienstverlening vanuit de sector;
 • Nieuwe, innovatieve diensten aanbieden;
 • Beschikken over voldoende kennis van het netwerk en welke diensten het te bieden heeft.

Influencers

 • Over voldoende informatie over het project beschikken, in eerste instantie over de verwachte en waargenomen gevolgen en voordelen;
 • De algemene ‘waterwegcultuur’ ontwikkelen (voor het grote publiek, waterweggebruikers (binnenvaart, recreanten), …).

Verwante projecten
(PFM, bords à canal, énergies renouvelables...)

 • Een economisch ecosysteem creëren langs de waterweg;
 • De gronden langsheen de waterweg herwaarderen;
 • De hernieuwbare energie verstrekken die nodig is voor de werking van de waterweg.

EESV-partners
(VNF, SPW, De Vlaamse Waterweg NV, SCSNE)

 • Het Europese waterwegennetwerk herwaarderen en ontwikkelen;
 • Het transport en de goederenstromen op het netwerk van Seine Schelde uitbouwen;
 • Medewerkers mobiliseren voor het welslagen van Seine Schelde.

Financiers / besluitvormers

 • Internationale, intra-Europese en interregionale handel ontwikkelen;
 • Inzetten op multimodaal vervoer;
 • De verkeerscongestie indijken en wegwerken;
 • Economische competitiviteit bevorderen;
 • De financiering van Seine Schelde en de achterliggende subsidieprogramma’s kenbaar maken;
 • De economische concurrentiedoelstellingen bereiken.

De gewesten

 • De lokale economie kracht bijzetten en de werkgelegenheid verduurzamen;
 • Alle troeven van de gebieden herwaarderen op vlak van toerisme, cultuur, natuur …;
 • De economie weer laten aantrekken door te investeren en in te zetten op toerisme;
 • De waterweginfrastructuur laten samengaan met de omgeving;
 • Beschikken over voldoende kennis van het netwerk en welke diensten het te bieden heeft.

Economische sectoren
(chargeurs)

Havens en transportsassen

Het middenveld

Logistieke partners

Influencers

Verwante projecten
(PFM, bords à canal, énergies renouvelables...)

EESV-partners
(VNF, SPW, De Vlaamse Waterweg NV, SCSNE)

Financiers / besluitvormers

De gewesten